Czas na podsumowanie 2022 roku

 

W styczniu 2023 pracownicy  Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie Dolnej  z/s w Kasinie Wielkiej  - podsumowali swoją działalność za 2022 rok.   W 2022 r nasz księgozbiór powiększył się o 1584 egzemplarze . Z dotacji Urzędu Gminy zakupiliśmy 814 książek , a 762 pozycje z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu : „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” a 8 egzemplarze otrzymaliśmy bezpłatnie.  Zrealizowaliśmy w ubiegłym roku  ogółem 38035 wypożyczeń. W naszych ośmiu placówkach zarejestrowało się blisko tysiąc ośmiuset  użytkowników , oraz odnotowano  16885 odwiedzin.   

    GBP Mszana Dolna brała  udział w akcji „ Mała książka – wielki człowiek” . Kolejną edycję  tej akcji  zakończyliśmy pod koniec kwietnia  raportem . Wydano 82 wyprawki czytelnicze , w związku z akcją przybyło nam 71 nowych dziecięcych czytelników i wydaliśmy 57 dyplomów .  Aplikowaliśmy do kolejnej edycji projektu która ma rozpoczęła się w październiku 2022 r. Otrzymaliśmy nowo opracowane Wyprawki– także w wersji ukraińskiej dla dzieci , które z powodu rosyjskiej napaści na Ukrainę przebywają w naszym kraju.

   W ramach Partnerstwa „ Zagórzańskie Dziedziny ”, którego głównym celem jest budowanie marki lokalnej Zagórzańskie Dziedziny w  naszych bibliotekach oraz za pośrednictwem strony www.gbpmszana.pl oraz profili na portalach społecznościowych poszczególnych bibliotek informujemy  o  aktualnej ofercie Marki , o podejmowanych  przez Markę działaniach , nowych wydarzeniach  . Przygotowywaliśmy też materiały do postów związanych z twórczością Władysława Orkana

         GBP w ramach Partnerstwa Zagórzańskie Dziedziny współorganizowaliśmy  spotkanie autorskie  z Marią Frycz – Zoltek , promujące jej powieść dla dzieci i młodzieży „Franka”.

        Przystąpiliśmy też do  współpracy z MBP w Limanowej , realizującej projekt pt.: „Tytus Czyżewski – pierwszy elektromagnetyczny poeta i malarz z Przyszowej”. W związku z tym odbyły się warsztaty  dla dzieci z tworzenia   magnesów z drewnianych talarków i ozdabianie ich różnymi technikami (m.in. decoupage, transfer na drewnie, malowanie pisakami do drewna, farbami).  Inspirowane  sztuką i wzorami ludowymi.

     Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie Dolnej z/s w Kasinie Wielkiej aplikowała o środki finansowe  w kwocie 19 000,00 zł. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0  na lata 2021-2025 .

Nazwa zadania :Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.

  Z otrzymanej puli od września do listopada GBP zakupiła 762 egzemplarze.

       Biblioteki gminne prócz głównych zadań tj. gromadzenia i udostępniania księgozbioru prowadzą  także działalność kulturalno-oświatową , współpracę ze szkołami. M.in. :

      Filia w Łostówce w okresie przedświątecznym przeprowadziła Warsztaty Wielkanocne. W ramach współpracy z biblioteką szkolną uczniowie Zespołu Szkoły i Przedszkola w Łostówce uczestniczyli w warsztatach tworzenia ozdób świątecznych.

      Filia w Mszanie Górnej służyła pomocą w szkolnym konkursie plastycznym poświęconym tamtejszej patronce Szkoły Podstawowej : Marii Konopnickiej.

     12 maja z  okazji Tygodnia Bibliotek do Biblioteki Publicznej w Kasince Małej zawitały Smerfy i Jeżyki z przedszkola Bajkowy Świat w Kasince Małej.

      Filie z Rabie Niżnej i Olszówce  współpracują  i umożliwiają spotkania lokalnym Kołom Gospodyń Wiejskich ( „Baby z Raby” i KGW Olszówka ). Filia w Rabie współpracuje z harcerkami z zastępu „Jaskier” 15 Tatrzańskiej Drużyny „Alpinarium „ ZHR. W  Bibliotece w Kasinie Wielkiej odbywają się spotkania Zespołu Regionalnego „Kasinianie –Zagórzanie”.

     Odbywały się spotkania z czytelnikami ,cykliczne  głośne czytania  dzieciom ( Łętowe , Olszówka ) i konkursy biblioteczne : min  GBP w Kasinie Wielkiej wręczyła nagrody książkowe dla najlepszych czytelników roku szkolnego 2021/2022 .

   Biblioteka w Kasinie Wielkiej przeprowadziła akcję letnią „ Wakacyjne spotkania w Bibliotece”. Dzieciom oferowaliśmy w tym czasie  wspólne czytanie, gry  planszowe , zabawy, zajęcia plastyczne  itp.

  W miesiącu lipcu w Mszanie Górnej przeprowadzaliśmy inwentaryzację , tj scontrum księgozbioru.

   Po raz kolejny Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie Dolnej z/s w Kasinie Wielkiej włączyła się do Akcji Narodowego Czytania . Lekturą tegoroczną zostały „Ballady i romanse” – Adama Mickiewicza. Nasze spotkanie odbyło się w Bibliotece Publicznej w Olszówce. Gośćmi tegorocznego spotkania byli : Bolesław Żaba - Wójt Gminy Mszana Dolna, Katarzyna Szybiak - Zastępca Wójta Gminy, Radna Gminy Pani Jolanta Mardausz, sołtys wsi Olszówka Andrzej Gackowiec, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Olszówce - Urszula Rzepka, Przewodnicząca Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Olszówce wraz z zarządem, Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej z terenu całej Gminy , oraz Czytelnicy GBP w Olszówce.

     W październiku we współpracy z Szkołą Podstawową nr1 w Kasinie Wielkiej wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „ Przerwa na Czytanie” . Cele było bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Pani dyrektor Elżbieta Ciężadlik czytała dzieciom klas 1-3. 

      W związku z bestialską napaścią Rosji na Ukrainę wyraziliśmy solidarność z narodem ukraińskim. Kilka pań bibliotekarek ( Lubomierz, Kasina Wielka )wzięło udział w kursie j. ukraińskiego on-line. Włączaliśmy się w kampanii informacyjną dla uchodźców .  Staraliśmy się wyszukiwać i udostępniać materiały  w języku ukraińskim , szczególnie te  dedykowane  dzieciom , pozwalające złagodzić wojenną traumę i pomagające zaaklimatyzować się w nowym miejscu pobytu.    

     Pracownicy GBP Mszana Dolna  uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach Bibliotekarzy powiatu limanowskiego  podnosząc swoje kompetencje.

 


Comments (0)


Komentarze do tego artykułu są wyłączone.

Podobne artykuły

wto, 14 mar 2023, 11:55:42

ZMIANY W OLSZÓWCE

Po czterdziestu latach pracy przeszła na emeryturę  bibliotekarka  Biblioteki Publicznej w  Olszówce  -  Pani Teresa Potaczek  .  Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie Dolnej  pracowała od 01.10.1983 r.

czw, 8 wrz 2022, 11:49:59

WAKACYJNE SPOTKANIA W BIBLIOTECE

W dniach 04.07 - 15.07.2022 r. Biblioteka Publiczna w Kasinie Wielkiej przeprowadziła akcję pod hasłem "Wakacyjne spotkania w Bibliotece"

W tym czasie dzieci ze Szkoły Podstawowej miały okazję w kreatywny sposób spędzić swój wolny czas oraz rozwijać swoje zainteresowania i talenty.

wto, 26 kwi 2022, 16:10:15

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. 24 lutego 2022 r. wojska rosyjskie dokonały zbrojnej inwazji na Ukrainę. !!! Wrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec działań wojennych putinowskiego reżimu na terenie niepodległej Ukrainy !!!

pią, 19 lis 2021, 11:33:56

OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE

Miło nam poinformować , że Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie Dolnej z/s w Kasinie Wielkiej wraz ze swoimi siedmioma filiami  otrzymała środki finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0  - w kwocie 18 000,00 zł.

 

czw, 18 lis 2021, 16:02:26

WYSTAWA W LUBOMIERZU

       Od 01  do 30 listopada 2021  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubomierzu  można oglądać  wystawę prac pana Jana Adamczyka  mieszkańca Lubomierza , emerytowanego strażaka , artysty -  samouka  . 

printFrom: https://gbpmszana.pl/aktualnosci/2023-02-21/czas-na-podsumowanie-2022-roku.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://gbpmszana.pl/aktualnosci/2023-02-21/czas-na-podsumowanie-2022-roku.html