Podsumowanie działalności za 2019 r.

Udany rok  działalności  GBP Mszana Dolna

Pracownicy  Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie Dolnej  z/s w Kasinie Wielkiej przy udziale  pani instruktor Powiatowej Biblioteki w Limanowej  Marii Trzupek - podsumowali swoją działalność za 2019 rok.

Miniony rok GBP w Mszanie Dolnej  może zaliczyć do naprawdę udanych.   W 2019 r nasz księgozbiór powiększył się o 2653 nowości co znacząco wpłynęło na wzrost wypożyczeń i odwiedzin.

Z dotacji Urzędu Gminy zakupiliśmy 1291 książek , a 1326 pozycji  z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu : „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

Zrealizowaliśmy w ubiegłym roku  ogółem 45699 wypożyczenia. W naszych ośmiu placówkach zarejestrowało się blisko dwa tysiące użytkowników , oraz odnotowano  25056  odwiedzin.  To wszystko plasuje nas  w porównaniu z innymi bibliotekami w czołówce powiatu limanowskiego.

Biblioteki gminne prócz głównych zadań tj. gromadzenia i udostępniania księgozbioru prowadziły także działalność kulturalno-oświatową.

Organizowane były spotkania z czytelnikami, oraz ciekawymi ludźmi, warsztaty komiksowe ze znanym pisarzem i scenarzystą Zbigniewem Masternakiem. wystawa rzeźb Jana Adamczyka ,  spotkanie autorskie z lokalną poetką Władysławą Jamróz  , lekcje biblioteczne , uroczyste pasowania na czytelników , głośne czytania,  konkursy literackie i plastyczne ,  wakacyjne zajęcia  z dziećmi.

Po raz piąty włączyliśmy się do  akcji Narodowe Czytanie. W tym roku zaprosiliśmy mieszkańców gminy  na czytanie Noweli Polskich  do Filii  w Lubomierzu.    

Bibliotekarki wszystkich filii wzięły udział w warsztatach tematycznych dotyczących  tworzenia Questów , a następnie w spotkaniach grup questingowch   w Kasinie Wielkiej , Lubomierzu , Olszówce i Kasince Małej.

GBP w Mszanie Dolnej z/s Kasinie Wielkiej  wzięła  udział w projekcie limanowskiej Biblioteki Powiatowej obejmującym cykl szkoleń dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych "Rozwijamy się, więc jesteśmy" .

Dołączyliśmy też do trwającego jeszcze projektu "Mała książka - wielki człowiek" zainicjowanego  przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
W ramach tej akcji Panie bibliotekarki rozdały już blisko 200 wyprawek czytelniczych a kilkanaścioro rozczytanych  małych czytelników odebrało już uroczyście swoje dyplomy.

O szczegółach naszych działań można dowiedzieć się korzystając z naszej strony internetowej www.gbpmszana.pl .

Systematycznie wprowadzamy nasz księgozbiór do systemu bibliotecznego „ Mak +”, który umożliwia już zdalne przeszukiwanie naszych zbiorów. Zapraszamy na naszą stronę internetową gdzie z zakładki KATALOG można wyszukiwać nie wychodząc z domu  skatalogowane przez nas książki. Można je także wyszukiwać za pomocą strony : www.szukamksiążki.pl .  W naszych bibliotekach można także skorzystać z bezpłatnych stanowisk komputerowych.

Ubiegły rok przyniósł nam zmiany w Bibliotece w Łostówce. Księgozbiór został przeniesiony z budynku szkoły do wyremontowanych pomieszczeń w remizie OSP. Czytelnicy mają teraz do dyspozycji wypożyczalnię oraz czytelnię ze stanowiskiem komputerowym.  Z początkiem sierpnia  po blisko 23 latach pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łostówce  panią Krystynę Knapczyk  zastąpiła na stanowisku bibliotekarki pani Agnieszka Chorągwicka.  Pani Krysi dziękujemy za dotychczasową pełną  poświęcenia i życzliwości pracę , a pani Agnieszce życzymy satysfakcji  z podjętych zadań i  wielu  oddanych  czytelników .

W miarę naszych  możliwości lokalowych i  personalnych staramy się być blisko naszych użytkowników i ich czytelniczych zainteresowań –  wychodząc im naprzeciw, uważnie śledząc nowości wydawnicze i dostosowując się do bieżących potrzeb lokalnego środowiska .

Zapraszamy serdecznie do naszych placówek.

Dyrekcja i pracownicy GBP Mszana Dolna


Comments (0)


Komentarze do tego artykułu są wyłączone.

Podobne artykuły

wto, 4 maj 2021, 16:23:21

"NAPRAWDĘ NASZA" CZYLI BAJKA O BIBLIOTECE MARZEŃ

Zachęcamy do  udziału w konkursie literackim , organizowanym przez MBP w  Limanowej,  w ramach zadania "Literacka podróż za jedną ksiażkę , czyli Majka z Siwego Brzegu powraca".

śro, 10 mar 2021, 10:40:29

NAGRODY JUŻ ROZDANE

Rozdano nagrody w konkursie plasycznym " Portret mojej ulubiona postaci fantastycznej  z bajki , baśni powieści i legendy" zoranizowanym przez GBP Mszana Dolna.

printFrom: https://gbpmszana.pl/aktualnosci/2020-12-21/podsumowanie-dzialalnosci-za-2019-r.html
Accessibility statementStrona domowaSite mapSzukajContactUp
Adres: https://gbpmszana.pl/aktualnosci/2020-12-21/podsumowanie-dzialalnosci-za-2019-r.html